E-SHOP

AZ FLEX, s.r.o.
Štrková 968/10c
010 09 Žilina - Bytčica

Telefón: +421 915 110 040
E-mail: obchod@hhww.sk

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE

Soňa Halászová
Telefón: +421 915 110 040
Email: kosice@azflex.sk

PREDAJNE AZ FLEX

Otváracie hodiny nájdete v časti predajne

AZ FLEX Žilina
Štrková 968/10c
010 09 Žilina - Bytčica

Telefón: +421 910 944 298
E-mail: zilina@azflex.sk

AZ FLEX Bratislava
Staviteľská 7
831 04 Bratislava

Telefón: +421 911 944 294
E-mail: bratislava@azflex.sk

AZ FLEX Košice
Rampová 5
040 01 Košice

Telefón: +421 915 110 040
E-mail: kosice@azflex.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: AZ FLEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štrková 968/10c, 010 09 Žilina - Bytčica

IČO: 36422851
IČ DPH: SK2021876032 (platiteľ DPH)

Spoločnosť je zapísaná dňa 8.9.2004 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 5429/L.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1966 5166
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4019665166 / 7500

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilisnký kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina, Slovensko

Telefón: +421 48 412 49 69
E-mail: za@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás